Inloggen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit is een automatische vertaling door www.deepl.com. In geval van tegenstrijdige interpretatie is alleen de Franse versie van toepassing.

 

 

 

1        Account aanmaken

 

 

 

1.1         U verklaart dat u meerderjarig bent volgens de wetten van het land waar u woont.

 

 

 

1.2         Het aanmaken van een “gebruikersaccount” is gratis en vereist het gebruik van een geldig e-mailadres. De validatie van de aanmaakbevestiging die naar het gebruikte e-mailadres wordt gestuurd, is verplicht.

 

 

 

1.3         Wanneer u een “Bedrijfs” account aanmaakt, verklaart u dat u bevoegd bent om uw bedrijf contractueel en financieel te binden. De facturering voor het gebruik van de Contracktime diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De creatie van een bedrijfsaccount vereist het gebruik van een geldig e-mailadres. De validatie van de aanmaakbevestiging die naar het gebruikte e-mailadres wordt gestuurd, is verplicht.

 

 

 

2        Gegevensbeheer

 

 

 

2.1         Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt gaat u ermee akkoord dat

 

 

 

2.1.1        De volgende gegevens zichtbaar zijn voor alle zakelijke klanten van Contracktime®: uw gebruikersnaam/pseudoniem gekozen bij het aanmaken van uw gebruikersaccount en de gedeeltelijke weergave via de extensie @entreprise.com van uw e-mailadres.

 

 

 

2.1.2        Wanneer je de uitnodiging van een bedrijf om lid te worden van hun Contracktime-omgeving accepteert, ga je ermee akkoord dat het bedrijf toegang heeft tot je voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres en mogelijk je telefoonnummer en profielfoto als je deze hebt geregistreerd.

 

 

 

2.2         Wanneer u een bedrijfsaccount aanmaakt, zijn de gegevens niet toegankelijk voor andere gebruikers of andere klanten van Contracktime®.

 

 

 

2.3         Wanneer u een gebruiker bent, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u produceert en opslaat op een bedrijfsaccount eigendom zijn van het bedrijf, zelfs na beëindiging van uw zakelijke, contractuele of andere relatie om welke reden dan ook.

 

 

 

2.4         Forest CM erkent het strikt vertrouwelijke karakter van alle gegevens die aan haar worden meegedeeld en verbindt zich ertoe de ontvangen gegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 zoals omgezet in Belgisch recht door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 

2.5         In dit verband wordt gepreciseerd dat partijen elkaars identiteitsgegevens en contactgegevens verwerken, alsook die met betrekking tot hun eventuele (sub)verwerker(s), personeel, medewerkers, agenten en elke andere nuttige contactpersoon. Het doel van deze verwerking is de uitvoering van deze overeenkomst waarin een databank van gebruikers- en bedrijfsgegevens bestaat. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Contracktime®-oplossing.

 

 

 

2.6         Onder de GDPR verordening wordt verstaan dat het klantbedrijf (“company account”) als enige verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, Forest CM is slechts onderaannemer.

 

 

 

2.7         Forest CM verbindt zich ertoe de persoonsgegevens eerlijk te behandelen, enkel voor de vermelde doeleinden en met de grootst mogelijke discretie en dit in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

 

 

 

2.8         Forest CM zal dezelfde verplichting tot geheimhouding en naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens opleggen aan elke eventuele onderaannemer waarmee zij zou samenwerken.

 

 

 

2.9         In het geval van cloud computing diensten, verbindt Forest CM zich ertoe enkel gebruik te maken van servers die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

 

 

2.10      U stemt ermee in om alle voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik, met inbegrip van het maken van alle parallelle back-ups tijdens het gebruik voor gegevens zoals, maar niet beperkt tot: e-mails, notulen van vergaderingen, agenda bestanden, prijzen, enz.

 

 

 

2.11      Speciaal geval van e-mails :

 

 

 

2.11.1     U kunt uw Contracktime account rechtstreeks koppelen aan uw Microsoft Outlook account. Het is vereist om hetzelfde e-mailadres te gebruiken. Met deze verbinding kunt u uw e-mails direct in de toepassing bekijken. Contracktime geeft alleen de e-mails weer en maakt niet automatisch een back-up en kopie van al uw e-mails. Het opslaan en kopiëren van een e-mail in Contracktime kan alleen handmatig door de gebruiker worden gedaan; u gaat er echter mee akkoord dat Contracktime automatisch de gehele conversatie (parent en/of child e-mails) van een handmatig opgeslagen/gekopieerde e-mail opslaat. Dit mechanisme maakt het mogelijk om de associaties van een e-mail automatisch toe te wijzen aan de hele conversatie en zo de invoer te vereenvoudigen voor de gebruiker die niet voor elke e-mail afzonderlijk de gegevens hoeft in te voeren.

 

 

 

2.11.2     Indien u ervoor hebt gekozen om ook lokaal de Contracktime add-in voor Outlook te installeren, laat deze add-in alleen het handmatig opslaan/kopiëren van een e-mail door de gebruiker toe; u gaat er echter mee akkoord dat Contracktime automatisch de hele conversatie (parent en/of child e-mails) van een handmatig opgeslagen/gekopieerde e-mail opslaat. Dit mechanisme maakt het mogelijk om automatisch de associaties van een e-mail toe te wijzen aan de hele conversatie en zo de invoer te vereenvoudigen voor de gebruiker die niet voor elke e-mail afzonderlijk de gegevens hoeft in te voeren.

 

 

 

3        Verwijdering van account en gegevens

 

 

 

3.1         Wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert, is de verwijdering

 

 

 

3.1.1        Met onmiddellijke ingang van kracht en heeft u geen toegang meer tot de gegevens van de bedrijven waarmee u verbonden was.

 

 

 

3.1.2        Uw gebruikersnaam en gedeeltelijk e-mailadres verschijnen niet meer in de lijst van Contracktime®-gebruikers die beschikbaar is voor klanten van bedrijven.

 

 

 

3.1.3        Uw persoonlijke gegevens (gebruikersnaam, achternaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) zijn:

 

 

 

3.1.3.1       Permanent verwijderd uit de database van Contracktime® als uw gebruikersaccount niet gekoppeld is of is geweest aan een klantbedrijf dat nog actief is in Contracktime®.

 

 

 

3.1.3.2       Als u aan ten minste één actief Contracktime®-klantenbedrijf bent of bent gekoppeld, dan worden uw gegevens in de omgeving van dat klantenbedrijf bewaard tot het einde van zijn contractuele relatie met Contracktime®.

 

 

 

3.2         Wanneer u uw bedrijfsaccount verwijdert, wordt de verwijdering

 

 

 

3.2.1        Vanaf het einde van de laatste factureringsperiode hebt u geen toegang meer tot uw projectgegevens; het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens die u wilt behouden. Als u de Contracktime® -diensten gewoon via het factureringspaneel van uw bedrijfsaccount wilt opschorten, wordt de automatische facturering aan het einde van de huidige factureringsperiode beëindigd en behoudt u gratis alleen-lezen toegang tot uw gegevens.

 

 

 

3.2.2        Wordt pas 60 dagen na de laatste betaling definitief. U hebt 60 dagen de tijd om ons te vragen uw account opnieuw te activeren. Na deze periode worden uw account en projectgegevens volledig verwijderd van de servers van Contracktime®. Op verzoek kan een certificaat van bevestiging van verwijdering worden afgegeven.

 

 

 

4        Gebruikersbeheer

 

 

 

4.1         Een of meer gebruikers toevoegen

 

 

 

4.1.1        Het bedrijf kiest zijn gebruikers uit de gehele Contracktime gebruikersgemeenschap (met een gebruikersaccount).

 

 

 

4.1.2        De gebruiker ontvangt op zijn e-mailadres een validatieverzoek om te worden toegevoegd aan de bedrijfsomgeving.

 

 

 

4.1.3        Het bedrijf is via zijn bedrijfsaccount als enige verantwoordelijk voor het toekennen of intrekken van toegangsrechten aan gebruikers in zijn omgeving.

 

 

 

4.1.4        Een gebruiker kan niet zelfstandig op een bedrijfsomgeving worden aangesloten.

 

 

 

4.1.5        Een gebruiker kan aan meerdere bedrijven gekoppeld zijn. In dat geval heeft alleen de gebruiker toegang tot de gegevens van de bedrijven; de betrokken bedrijven hebben geen toegang tot elkaars gegevens. Voorbeeld: u koppelt een externe consultant aan uw bedrijf.

 

 

 

4.1.6        In ieder geval vormt het feit dat een gebruiker met een bedrijf wordt geassocieerd geen arbeids- of samenwerkingsovereenkomst. Elk klantbedrijf is er als enige verantwoordelijk voor dat het alle noodzakelijke wettelijke regelingen tussen het bedrijf en de gebruiker heeft getroffen om informatie met/van de gebruiker te kunnen verwerken.

 

 

 

4.2         Verwijderen van een of meer gebruikers

 

 

 

4.2.1        Het bedrijf kan een gebruiker uit zijn account verwijderen. De gebruiker heeft dan geen toegang meer tot de projecten en gegevens van het bedrijf.

 

 

 

4.2.2        Het bedrijf behoudt volledige toegang tot de gegevens die de gebruiker tijdens de samenwerking heeft opgeslagen.

 

 

 

4.3         Teambeheer

 

 

 

4.3.1        Een team aanmaken

 

 

 

4.3.1.1       Via het tabblad “teambeheer” van uw bedrijfsprofiel kunt u voor elk aangemaakt project een team van gebruikers aanmaken.

 

 

 

4.3.1.2       Een gebruiker moet lid zijn van het projectteam om toegang te hebben tot de projectgegevens.

 

 

 

4.3.2        Teamleden selecteren

 

 

 

4.3.2.1       U kunt alleen een gebruiker als teamlid aanwijzen die eerder aan uw bedrijf is gekoppeld.

 

 

 

4.3.2.2       Voor elk project selecteert u de leden uit uw gebruikers. Een gebruiker kan lid zijn van meerdere projecten tegelijk.

 

 

 

4.3.3        Een lid verwijderen

 

 

 

4.3.3.1       U kunt te allen tijde een lid uit een projectteam verwijderen. De gebruiker heeft dan geen toegang meer tot de projectgegevens, maar blijft wel verbonden aan uw bedrijf. Als u de gebruiker achteraf uit uw bedrijf wilt verwijderen, kunt u dit doen in het tabblad “gebruikersbeheer” in uw bedrijfsprofiel.

 

 

 

5        Intellectuele eigendom en eigendom van gehoste gegevens

 

 

 

5.1         Elke gebruiker erkent dat zowel de commerciële website als de Contracktime® webapplicatie en downloadbare extensies/add-ins, de exclusieve eigendom zijn van Forest CM SRL. Dus, alle software of ontwikkeling, broncode, grafieken, tekst, beeld, logo, of andere inhoud aanwezig op de website, de webapplicatie, de uitbreidingen/add-ins of andere, noodzakelijk voor de werking of de presentatie ervan, zijn het voorwerp van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend toebehoren aan Forest CM SRL. Meer bepaald behoren de inhoud, hun namen, hun visuele presentatie, de technische vragen en de oplossingen die ze bevatten tot een exclusief eigendomsrecht van Forest CM SRL. Er is geen overdracht van eigendomsrecht op de inhoud van de website, de webapplicatie, de extensies/Add-ins of andere behalve het gebruiksrecht zoals hieronder gedefinieerd. Forest CM SRL verleent aan de gebruikers een niet-exclusief gebruiksrecht en zonder recht van sublicentie op de inhoud van de website, de webapplicatie, de extensies/Add-ins of andere, voor de duur en onder de voorwaarden van hun gebruik.

 

 

 

5.2         De klant behoudt het volledige eigendom van de gegevens die hij host en genereert op de applicatie. Forest CM behoudt zich het recht voor deze te dupliceren ten behoeve van hosting en back-up.

 

 

 

5.3         Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd), alsmede elk ander eigendomsrecht of ander recht met betrekking tot de oplossing, de interfaces en specifieke ontwikkelingen die daaruit voortvloeien ten behoeve van de integratie in het informatiesysteem van de klant, de gebruikershandleidingen en de bijbehorende documentatie (hierna samen de “Rechten” genoemd) zijn en blijven onder alle omstandigheden de exclusieve eigendom van Forest CM of haar licentiegevers.

 

 

 

5.4         De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de directe en indirecte gevolgen van de tussenkomst van een derde of een Gebruiker op de Oplossing en zal Forest CM vergoeden voor alle gevolgen (schade, kosten, inclusief advocaatkosten, enz.) en voor elke veroordeling die daaruit voortvloeit, ook ten aanzien van derden, uitgesproken door een uitvoerbare rechterlijke beslissing, onverminderd de andere rechtsmiddelen en vergoedingen waarvan Forest CM zou profiteren in overeenstemming met het Contract.

 

 

 

5.5         Gegevens gepubliceerd door de klant: de klant behoudt aan Forest CM het recht om de gegevens die door de klant openbaar zijn gemaakt via de functionaliteiten van de oplossing te publiceren, dupliceren, kopiëren, exploiteren en bewaren.

 

 

 

5.6         U aanvaardt dat Forest CM het recht heeft om een portfolio te creëren met uw namen en logo’s direct en indirect gerelateerd aan de diensten en dat deze portfolio kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van klanten. Dit portfolio kan door Forest CM verspreid worden op webplatforms of via elk ander redelijk communicatiemiddel, en dit enkel voor promotionele doeleinden.

 

 

 

6         Verlening van licentie

 

 

 

6.1         Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Forest CM SRL u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om het contracktime® Product te gebruiken op uw professionele computerhardware (computer, smartphone, tablets).

 

 

 

6.2         Door in te stemmen met deze voorwaarden wanneer u een account aanmaakt, hetzij als gebruiker of als bedrijf, verbindt u zich ertoe geen reverse engineering uit te voeren, te kopiëren, te disassembleren, of de applicatie/software of een ander tastbaar object dat aan u wordt verstrekt geheel of gedeeltelijk te decompileren, hetzij voor persoonlijk of professioneel gebruik, hetzij voor commerciële of andere doeleinden.

 

 

 

6.3         U stemt er verder mee in de Contracktime®-applicatie op geen enkele wijze te verhuren, verkopen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen aan derden, met inbegrip van uw gelieerde ondernemingen en/of partners.

 

 

 

6.4         Elk gebruik van de Contracktime® applicatie dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden vormt een inbreuk op het gebruiksrecht van Forest CM SRL van de Contracktime® applicatie en vormt een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

 

 

7         Prijsstelling

 

7.1         De prijsschaal wordt bepaald op basis van het aantal gebruikers en het aantal projecten met de status ACTIEF. Je wordt maandelijks gefactureerd. Wanneer u de status van een project wijzigt in INACTIEF, behoudt u alleen leestoegang tot de projectgegevens voor een periode van 12 (twaalf) maanden; geen toevoegingen, wijzigingen, verwijderingen of andere acties zijn mogelijk. Een verlenging van de periode tegen een nader te bepalen meerprijs kan worden toegestaan op schriftelijk verzoek per e-mail.


7.2         Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van de verschillende diensten vermeld op de website www.contracktime.com exclusief BTW.


7.3         U kunt uw abonnement wijzigen, opschorten of annuleren via het factureringspaneel van uw bedrijfsaccount. Wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing. Opschorting of annulering gaat in aan het einde van de laatste betaalperiode.


7.4         Forest CM behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien en de Klant uiterlijk 30 dagen voor de toepassing van de nieuwe tarieven te informeren.


7.5         De verschuldigde bedragen worden door de Aanbieder gefactureerd en zijn betaalbaar via automatische incasso of binnen vijftien dagen vanaf de uitgifte van de factuur. Bij niet-tijdige betaling kan de Dienstverlener, zonder voorafgaande kennisgeving, betaling van een verwijlintrest van 12% per jaar en een forfaitaire boete van 10% van het op de vervaldag onbetaalde bedrag eisen, onverminderd de mogelijkheid om de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken of de Overeenkomst te beëindigen zoals bepaald in de artikelen 11 en 12 van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

8        Bankgegevens

 

 

 

8.1         Het factureringssysteem is uitbesteed aan het bedrijf Stripe (https://stripe.com/fr-be/legal/dpa).

 

 

 

8.2         De bankgegevens worden enkel geregistreerd en opgeslagen via het Stripe platform. Forest CM krijgt in geen geval toegang tot uw bankgegevens en slaat ze ook niet op in haar systemen.

 

 

 

9        Beschikbaarheid van toegang tot de dienst

 

 

 

9.1         Forest CM verbindt zich ertoe de nodige middelen in te zetten om de continuïteit en de kwaliteit van de toegang tot de oplossing te verzekeren.

 

 

 

9.2         Forest CM behoudt zich echter het recht voor de toegang tot de SaaS-oplossing geheel of gedeeltelijk te beperken om het onderhoud ervan te waarborgen.

 

 

 

9.3         Forest CM zal de Klant van dergelijke handelingen op de hoogte brengen via e-mail naar het adres vermeld op het niveau van het bedrijf en/of de gebruikersaccount.

 

 

 

10   Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant en de gebruiker

 

 

 

10.1      Onder gebruiker wordt hier verstaan iedere persoon die handelt via een gebruikersaccount of een bedrijfsaccount.

 

 

 

10.2      De Klant bepaalt wie toegang heeft tot de Dienst via de gebruikersbeheerfunctie van zijn bedrijfsaccount. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om te bepalen wie toegang heeft tot de bedrijfsaccount en uiteindelijk de Klant financieel te binden.

 

 

 

10.3      De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de via de Dienst ter beschikking gestelde IT-oplossing.

 

 

 

10.4      De Klant en de gebruiker zijn verplicht de Dienst in overeenstemming met de wet te gebruiken.

 

 

 

10.5      De Klant en de gebruiker dienen zich in het bijzonder te onthouden van het gebruik van de Dienst: – om illegale inhoud op te slaan (pornografische, racistische of extremistische inhoud, enz. ) of informatie op te slaan die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt (muziek, foto’s, films, literaire werken, software, videospelletjes, enz.); – de techniek van het spammen op Internet te gebruiken of zich bezig te houden met enige “inbraak” of poging tot inbraak met behulp van de Dienst (zoals port scanning, sniffing, spoofing, enz.).

 

 

 

10.6      Opdrachtgever en Gebruiker zullen zich onthouden van elke poging om de licentiesleutels te achterhalen die door Dienstverlener bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

 

 

10.7      De Klant en de Gebruiker zullen de Inlogcodes, alsmede die van de eventuele gebruikers, niet vrijwillig of onvrijwillig overdragen, uitlenen of openbaar maken door nalatigheid of gebrek aan zorgvuldigheid.

 

 

 

10.8      De Klant en de gebruiker zijn verplicht de Aanbieder te voorzien van correcte, volledige en actuele informatie.

 

 

 

10.9      De Klant zorgt ervoor dat de gebruikers de Dienst en de Inlogcodes gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

 

 

10.10  De Klant en de gebruiker vrijwaren de Aanbieder tegen elke actie van een derde partij die voortvloeit uit gebruik van de Dienst in strijd met deze voorwaarden of de wet.

 

 

 

11   Beëindiging

 

 

 

11.1      Beëindiging op initiatief van de Klant

 

 

 

11.1.1     De klant kan zijn contract beëindigen door eenvoudigweg zijn gebruikersaccount en/of zijn bedrijfsaccount te verwijderen (zie bovenstaand artikel 3).

 

 

 

11.1.2     Forest CM heeft recht op de betaling van de geleverde diensten tot de dag van de effectieve opzegging, die ingaat op het einde van de laatste betalingstermijn.

 

 

 

11.2      Beëindiging op initiatief van Forest CM

 

 

 

11.2.1     In geval van ernstige inbreuk door de klant (gebruiker en/of bedrijf) op één van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, zal Forest CM deze in gebreke kunnen stellen, per e-mail, om deze inbreuk te herstellen binnen een maximumtermijn van één (1) maand, aan het uitdrukkelijke visum van deze clausule.

 

 

 

11.2.2     Forest CM behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de oplossing op te schorten in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van de oplossing.

 

 

 

11.2.3     Indien deze inbreuk(en) niet binnen één (1) maand is (zijn) verholpen, wordt de Overeenkomst geacht automatisch te zijn beëindigd zonder kennisgeving of gerechtelijke formaliteit.

 

 

 

11.2.4     De beëindiging van het huidige contract in geval van contractuele niet-nakoming van een van zijn verplichtingen door de Klant, brengt automatisch en van rechtswege het verval mee van de termijn voor alle door de Klant aan Forest CM verschuldigde bedragen, met inbegrip van de bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de contractuele verbintenissen, die onmiddellijk opeisbaar worden.

 

 

 

12   Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 

 

 

12.1      Forest CM kan de huidige algemene voorwaarden wijzigen. Zij deelt de nieuwe algemene voorwaarden uiterlijk 8 dagen voor hun inwerkingtreding mee aan de Klant.

 

 

 

13   Communicatie

 

 

 

13.1      De Klant verbindt zich ertoe een functioneel elektronisch contactadres bij te houden. Forest CM zal alle communicatie uitvoeren via de exclusieve tussenpersoon van dit elektronisch adres.

 

 

 

14   Ondersteuning & hulp

 

 

 

14.1      Elk verzoek om ondersteuning of hulp kan worden gedaan via het contactformulier op de website www.contracktime.com of via het adres support@contracktime.com.

 

 

 

14.2      Ondersteuning is beschikbaar van 9:00 uur tot 18:00 uur (UTC/GMT +01:00) van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen (01/01, 14/01, 20/03, 01/05 en 25/07 plus 6 andere niet-vaste dagen per jaar).

 

 

 

15   Toepasselijk recht

 

 

 

15.1      Het gebruik van de oplossing en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Forest CM bevoegd.

 

Top